CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Tổng quan về quản trị nhân sự

2. Văn hóa doanh nghiệp

3. Thiết lập mục tiêu nghề nghiệp và lộ trình thăng tiến

4. Phân tích năng lực cá nhân

5. Nghiệp vụ quản lý đào tạo & phát triển nhân sự

6. Luật lao động & hợp đồng lao động

7. Cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự

8. Nghiệp vụ xây dựng hệ thống bản mô tả công việc

9. Nghiệp vụ Tuyển dụng

10. Nghiệp vụ Chấm công, quản lý phép và tăng ca

11. Nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội

12. Nghiệp vụ tính lương

13. Nghiệp vụ Thuế Thu Nhập cá nhân

14. Môi trường và An toàn vệ sinh lao động