BÁO CÁO CHUYÊN NGHIỆP VỚI EXCEL DASHBOARD

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Kết thúc khóa học, học viên có thể:

- Biến những số liệu tĩnh trên Excel trở thành báo cáo sinh động, trực quan, dễ dàng để thuyết minh, phân tích các hoạt động của công ty

- Sở hữu kỹ năng xử lý, phân tích dữ liệu qua các hàm excel ứng dụng

- Trang bị kỹ năng thiết kế Dashboard

- Có khả năng tự học tập và mở rộng khả năng của mình qua việc tham khảo những dashboard khác
 

II. NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1. LÀM SẠCH VÀ SẮP XẾP DỮ LIỆU

Phần 2. KỸ THUẬT XỬ LÝ BIỂU ĐỒ

Phần 3. KỸ THUẬT TẠO DASHBOARD

Phần 4. LỰA CHỌN VÀ XÂY DỰNG PHONG CÁCH THIẾT KẾ
 

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Giám Đốc, Trưởng Bộ Phận, Các cấp Quản lý muốn tối ưu thiết kế báo cáo tự động & hiệu suất

- Nhân viên văn phòng rút ngắn thời gian mò mẫm làm báo cáo & xử lý dữ liệu

- Sinh viên mới ra trường muốn trang bị kỹ năng Excel Dashboard phổ thông này để có khởi đầu thuận lợi

- Đội ngũ sales. marketing muốn tối ưu quản lý data doanh thu, chi phí, khách hàng, lợi nhuận

- Các giám đốc, quản lý muốn tối ưu báo cáo KPIs, báo cáo hiệu suất

- Những ai muốn sở hữu kỹ năng Excel Dashboard