CHUYÊN VIÊN TIỀN LƯƠNG

CHUYÊN VIÊN TIỀN LƯƠNG

Nếu bạn mới bắt tay vào công việc Quản lý tiền lương hoặc vào làm việc trong phòng Tiền Lương, thì đây là khóa học dành cho bạn! Hình thức: học trực tuyến qua Zoom, thực hành & kiểm tra bài tại lớp; hỗ trợ sửa bài ngoài giờ học Thời lượng: 14 buổi, 2 giờ/ buổi, học trong 2 tháng. Đối tượng: dành cho...