THIẾT KẾ SLIDE THUYẾT TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Kết
thúc khoá học, học viên thể:

  1. Hiểu được các kiến thức về tư duy thiết kế slide
  2. Nắm rõ các quy trình sáng tạo, quy trình thiết kế các yếu tố trong thiết kế slide (chữ, hình ảnh, icon, bảng biểu, biểu đồ…)
  3. Biết được các nguyên lý thiết kế để bài thuyết trình hoặc các ấn phẩm truyền thông đạt được hiệu quả cao
  4. Sử dụng thành thạo những công cụ trong phần mềm Microsoft PowerPoint
  5. Có khả năng đánh giá được các vấn đề về thiết kế.
  6. khả năng thiết kế một cách chuyên nghiệp sáng tạo slide thuyết trình, banner, poster truyền thông trên Facebook, Website…

 II. NỘI DUNG ĐÀO TẠO
Phần 1. LÀM CHỦ CÁC CÔNG CỤ THIẾT KẾ SLIDE POWERPOINT
Phần 2. BỐ CỤC, HÌNH ẢNH, CHỮ VIẾT
Phần 3. THAO TÁC VỚI HÌNH KHỐI, BẢNG BIỂU
Phần 4. KỸ THUẬT TRÌNH CHIẾU

III. KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO AI?
Khóa học này được thiết kế dành cho:

  1. Giám đốc, Quản lý, Trưởng bộ phận các phòng ban thiết kế slide thuyết trình, đào tạo đội nhóm
  2. Giáo viên, nhà đào tạo thiết kế slide bài giảng
  3. Sinh viên, học sinh thiết kế báo cáo, thuyết trình