BÁO CÁO CHUYÊN NGHIỆP VỚI EXCEL DASHBOARD

BÁO CÁO CHUYÊN NGHIỆP VỚI EXCEL DASHBOARD

Excel Dashbard là một công cụ tuyệt vời để trực quan hóa dữ liệu phức tạp, cho chúng ta thấy các kết quả hoặt động bằng những thiết kế rõ ràng và ngắn gọn, bao gồm: - Đồ thị, biểu đồ - Bảng và hình ảnh trong trang tổng quan Biểu đồ và đồ thị tóm tắt thông tin quan trọng và được cập nhật một...