Duy trì hiệu suất tổng thể | Total Productive Maintenance

Duy trì hiệu suất tổng thể | Total Productive Maintenance

TPM (Total Productive Maintenance), Duy trì hiệu suất tổng thể, là một thuật ngữ liên kết của hai khái niệm Productive (Hiệu suất) và Maintenance (Bảo dưỡng), giúp nâng cao năng suất sản xuất, tối đa hiệu quả hoạt động của máy móc thiết bị đồng thời gia tăng sự hài lòng của người lao động với công việc.

CHUYÊN VIÊN TIỀN LƯƠNG

CHUYÊN VIÊN TIỀN LƯƠNG

Nếu bạn mới bắt tay vào công việc Quản lý tiền lương hoặc vào làm việc trong phòng Tiền Lương, thì đây là khóa học dành cho bạn! Hình thức: học trực tuyến qua Zoom, thực hành & kiểm tra bài tại lớp; hỗ trợ sửa bài ngoài giờ học Thời lượng: 14 buổi, 2 giờ/ buổi, học trong 2 tháng. Đối tượng: dành cho...

BÁO CÁO CHUYÊN NGHIỆP VỚI EXCEL DASHBOARD

BÁO CÁO CHUYÊN NGHIỆP VỚI EXCEL DASHBOARD

Excel Dashbard là một công cụ tuyệt vời để trực quan hóa dữ liệu phức tạp, cho chúng ta thấy các kết quả hoặt động bằng những thiết kế rõ ràng và ngắn gọn, bao gồm: - Đồ thị, biểu đồ - Bảng và hình ảnh trong trang tổng quan Biểu đồ và đồ thị tóm tắt thông tin quan trọng và được cập nhật một...