CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH

Vị trí: Talent Acquisition

Khai giảng: 1/3/2023

Thời gian thực tập: 3 tháng, từ  01/03/2023 – 30/05/2023

Lịch thực tập: Thứ 2 – Thứ 6, Sáng từ 7:30 – 11:30, Chiều từ 13:00 – 17:00

Quyền lợi:

- Được cấp chứng nhận Thực tập chuyên ngành sau đào tạo, xác nhận thực tập cuối kỳ (dành cho sinh viên

- Được giới thiệu việc làm sau chương trình, nếu năng lực thực tập tốt.

- Trong thời gian thực tập, được tham gia vào các dự án tuyển dụng, nếu tuyển dụng thành công: được trả lương theo chính sách.

- Được tham gia các hoạt động có liên quan theo thực tế hoạt động của trung tâm.

 

Nội dung chương trình:

I. Chân dung Chuyên viên tuyển dụng. Mô tả công việc và các yêu cầu năng lực

1. Tổng quan về Thu hút nhân tài và tuyển dụng

2. Thuyết tạo động lực và các tác nhân ảnh hưởng hiệu suất và động lực làm việc của nhân viên

3. Chân dung và vai trò của Chuyên viên tuyển dụng thời công nghệ

4. Mô tả công việc và các yêu cầu năng lực

5. Quy trình tuyển dụng

6. Năng lực quản lý Lãnh đạo và Quản lý dành cho chuyên viên tuyển dụng

II. Thiết kế và thực hành các bước của quy trình tuyển dụng

1. Kỹ thuật tạo nguồn ứng viên chủ động

2. Kỹ năng viết content tuyển dụng

3. Kỹ năng thiết kế banner, poster tuyển dụng

4. Kỹ năng thiết kế video truyền thông cho người không chuyên 

5. Nhận diện và phát triển các giá trị nhà tuyển dụng (Employer Value Propositions)

6. Kỹ thuật xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng (Employment Brand)

7. Kỹ thuật xây dựng và phát triển networking cá nhân - cá nhân

8. Kỹ thuật xây dựng và phát triển networking tổ chức - tổ chức

9. Các hình thức phỏng vấn và kỹ thuật phỏng vấn

10. Đánh giá lựa chọn ứng viên

11. Thư phản hồi và phúc đáp tuyển dụng

12. Thư mời nhận việc, hợp đồng lao động

13. Ứng dụng các công cụ trắc nghiệm tính cách trong tuyển dụng

14. Và hỗ trợ giải quyết các vấn đề thực tế trong công tác tuyển dụng tại doanh nghiệp
III. Định hướng và hướng dẫn hội nhập nhân sự mới

1. Đa dạng và Hội nhập văn hóa trong doanh nghiệp 

2. Hiểu đúng về chức năng Định hướng hội nhập nhân viên mới của phòng Nhân sự và của phòng chức năng

3. Thực tiễn các chương trình hội nhập và kèm cặp nhân sự mới

4. Kỹ năng dẫn giảng (train the trainer) trong đào tạo hội nhập

5. Đánh giá thử việc

IV. KPIs tuyển dụng, thực hành quản lý và báo cáo

1. Khái niệm về KPIs và các chương trình quản trị hiệu quả công việc

2. KPIs trong tuyển dụng

3. Thực hành đăng ký KPIs tuyển dụng

4. Thực hành đánh giá đo lường và báo cáo tuyển dụng

5. Các vấn đề thường gặp

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ

Mail: admin@hrpa.edu.vn 

Hotline: 0976464001 (Ms. Mai)  hoặc 0965358410 (Ms.Tuyết)