Hướng dẫn cách dãn hàng và cột tự động trong excel

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dãn hàng và cột tự động 

Bước 1: Bạn bội đen toàn bộ dữ liệu cần dãn và chọn vào mục Format 

Bước 2: Để tự động điều chỉnh độ rộng của hàng thì bạn chọn AutoFit Row Height và độ rộng của cột thì chọn vào AutoFit Column Width 

Vậy là xong

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!!!